Contoh Borang Selidik PBS Pengajian Am Penggal 2

  Author: Kamarul Arnizam Genre: »
  Rating


  Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan Sabah
  89657 Tambunan

  Tajuk Kajian :
  PERANAN PERMAINAN CATUR  DALAM MELAHIRKAN SEMANGAT KEKELUARGAAN DALAM KALANGAN PELAJAR ASRAMA SMK TAMBUNAN

  CAMARUL ARNIZAM KARIM
  NO.KP : 950616-12-
  ANGKA GILIRAN : SE0130/1113


  Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang satu tinjauan tentang peranan permainan catur dalam mewujudkan semangat kekeluargaan dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan

  Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian ini digunakan untuk laporan kerja projek subjek Pengajian Am (900/4).

  Kerjasama yang diberi akan membantu saya mendapat maklumat yang tepat mengenai faktor minat pelajar asrama tentang permainan catur dan mengetahui bagaimana permainan catur dapat melahirkan semangat kekeluaraan dalam kalangan  pelajar asrama Smk Tambunan.
                                                                                                                                     
  Borang soal selidik ini mengandungi 4 Bahagian ( A, B, C dan D ). Justeru, sukacita Tuan/Puan dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian sahaja.  SEKIAN DAN TERIMA KASIH.


  BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

  1. UMUR: ________ TAHUN
  2. BILANGAN ADIK BERADIK:________ ORANG
  3. AGAMA: ( ____ )ISLAM
                       ( ____ )KRISTIAN
                       ( ____ ) BUDDHA
                       ( ____ ) HINDU
                       LAIN-LAIN: ______________________
  4. JANTINA: ( ____ ) LELAKI
                         ( ____ ) PEREMPUAN
  5. BANGSA: ( ____ ) MELAYU
                         ( ____ ) CINA
                         ( ____ ) INDIA
                         ( ____ ) DUSUN
                         LAIN-LAIN: _____________________
  6. NEGARA/NEGERI ASAL: ___________________

  BAHAGIAN B : PENGETAHUAN AM
  1. ADAKAH ANDA MENGETAHUI APAKAH YANG DIMAKSUDKAN
      DENGAN PERMAINAN CATUR?
      YA (       )                        TIDAK (      )
  2. DARI MANAKAH ANDA MENGETAHUI TENTANG PERMAINAN CATUR?
  TELEVISYEN

  IKLAN

  RADIO

  KEMPEN

  INTERNET

  SURAT KHABAR

  KERAJAAN

  MAJALAH


  LAIN-LAIN : ________________________________________

  BAHAGIAN C: FAKTOR MINAT DAN IMPAK PERMAINAN CATUR DALAM KALANGAN PELAJAR ASRAMA SMK TAMBUNAN.
  Berdasarkan ukuran di bawah, tandakan tahap persetujuan anda terhadap faktor minat dan kesan permainan catur dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan dengan menanda [ / ] dalam ruang yang disediakan.

  Perkara

  Sangat setuju
  Setuju
  Kurang pasti
  Tidak setuju
  Sangat tidak
  Setuju

  Skor


  5

  4

  3

  2

  1

  BIL
  PERKARA
  5
  4
  3
  2
  1

  FAKTOR
  1.
  Mahu mewakili sekolah dalam permainan catur

  2.
  Untuk mengukuhkan kemahiran bermain catur

  3.
  Dapat mengenali rakan-rakan baharu

  4.
  Dorongan daripada ibu bapa dan rakan-rakan

  5.
  Dorongan diri sendiri untuk mengikuti permainan catur


  IMPAK
  6.
  Permainan catur mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan asrama SMK Tambunan

  7.
  Para pemain permainan catur dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan mengamalkan sikap hormat-menghormati ketika bermain catur

  8.
  Para pemain permainan catur dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan saling mengenali antara satu sama lain

  9.
  Para pemain permainan catur dalam kalangan asrama SMK Tambunan mengamalkan sikap toleransi semasa bermain

  10.
  Para pemain permainan catur dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan saling bekerjasama ketika bermain

  11.
  Para pemain permainan catur dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan saling mengambil berat antara satu sama lain ketika di luar masa bermain

  12.
  Para pemain permainan catur dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan mengamalkan sikap hormat-menghormati antara pemain dan guru

  13.
  Para pemain permainan catur dalam kalangan asrama SMK Tambunan mengamalkan sikap berhemah tinggi antara satu sama lain  BAHAGIAN D: PANDANGAN UMUM

  Tanda [ / ] dalam ruang yang disediakan.

  1.      Adakah anda setuju dengan kewujudan permainan catur di sekolah?

  Ya [    ]                                               Tidak [    ]


  2.      Adakah permainan catur aktif dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan?

  Ya [    ]                                               Tidak [    ]


  3.      Adakah permainan catur di SMK Tambunan mampu menimbulkan semangat integrasi antara sesama?

  Ya [    ]                                               Tidak [    ]


  4.      Apakah pendapat anda tentang permainan catur dalam kalangan pelajar asrama SMK Tambunan?

  Sangat baik                [     ]
  Baik                           [     ]
  Memuaskan               [     ]
  Kurang memuaskan    [     ]
  Perlu di perbaiki         [     ]
  TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA.
  2 Responses so far.

  1. blog ni TERBAIK!!!!!!

  2. thanks, harap info yang diberikan bermanfaat

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
copyright by Kamarul Arnizam